vi renoverar ditt badrum med specialutbildad kompetens

omfoget2

Vi är ett av ca 60 st auktoriserade PER- företag, vilket innebär att vi genomgått specialutbildningar inom teknik, miljö, ekonomi och entreprenadjuridik. För auktorisation krävs bl.a. vana med kvalificerade och stora plattsättningsentreprenader, ordnad ekonomi och fortlöpande utbildning av både företagsledning och plattsättare.