badrumsrenovering med informerade arbetare

omfoget1

JEP ingår i Plattsättnings Entreprenörernas Riksförening (PER), som grundades 1954 och har ca 4400 medlemsföretag. Syftet med föreningen är bl.a. att bedriva teknisk utveckling och att hålla medlemmarna väl informerade om nya metoder och material. Tillsammans med leverantörernas sammanslutning – Kakelföreningen – äger föreningen Byggkeramikrådet som är ett serviceorgan för branschen.