Kategoriarkiv: omforetaget

omfoget3

JEP är också behöriga att utföra våtrumsarbeten med keramik i våtutrymmen enligt BBV:s branschregler. Reglerna betraktas allmänt som riktlinjer för fackmässigt arbete och tillämpas av de ledande försäkringsbolagen. Alla våra plattsättare har gått branschens utbildningar och är behörighetslegitimerade.

omfoget2

Vi är ett av ca 60 st auktoriserade PER- företag, vilket innebär att vi genomgått specialutbildningar inom teknik, miljö, ekonomi och entreprenadjuridik. För auktorisation krävs bl.a. vana med kvalificerade och stora plattsättningsentreprenader, ordnad ekonomi och fortlöpande utbildning av både företagsledning och plattsättare.

omfoget1

JEP ingår i Plattsättnings Entreprenörernas Riksförening (PER), som grundades 1954 och har ca 4400 medlemsföretag. Syftet med föreningen är bl.a. att bedriva teknisk utveckling och att hålla medlemmarna väl informerade om nya metoder och material. Tillsammans med leverantörernas sammanslutning – Kakelföreningen – äger föreningen Byggkeramikrådet som är ett serviceorgan för branschen.